BULLWHIP, SINGLETAIL

Bullwhips en single tail zwepen vallen in de categorie heftige zwepen. Het zijn (vaak) wat langere zwepen met een enkel uiteinde.

Het geluid van dit soort zwepen is heerlijk dreigend en bij deze zwepen krijgt de uitdrukking "het klappen van de zweep kennen" duidelijk meer betekenis.